Co vědět, když potřebuji půjčit

2.Díl : Cena peněz Většina z nás se dostane do situace, že nezbytně nutně potřebuje finanční prostředky, a potřebuje je rychle, třeba na opravu rozbitého auta či výměnu kotle. Nebo naopak plánovaná investice do bydlení. Ať už je to jakkoliv, nutno mít představu o těchto pojmech : Roční úroková sazba (p.a.) – je závislá na době splácení a účelovosti či neúčelovosti úvěru RPSN – jsou v % vyjádřeny náklady na úvěr včetně všech poplatků ( p.a. a RPSN se mohou rovnat, znamená to, že poskytovatel poplatky neuplatňuje) Podmínky smlouvy, sankce – před podpisem smlouvy vždy řádně prostudujte, v každém případě i sankce mají svůj „strop“ legislativně ukotven Předčasná úhrada úvěru – klient hradí pouze zbylou jistinu, úroky pouze na ten čas, na který si peníze půjčil. Maximální poplatek ze zákona u spotřebitelských úvěrů je 1% z jistiny. Reprezentativní příklad – je zákonnou povinností při prezentaci své finančního produktu každého poskytovatele ….jak takový příklad má vypadat a srovnání finančních produktů od různých poskytovatelů Vám popíši v dalším pokračování.